Aspasia Blacklight Update: Verplaatst tot nader te bepalen datum

Op het moment dat wij begonnen met de organisatie van het Aspasia Blacklight toernooi waren er geen Covid-restricties meer, maar helaas werden nieuwe beperkingen ingevoerd gedurende de organisatie van het toernooi. De feestcommissie besloot door te gaan met organiseren in de hoop dat de geldende restricties op 4 september opgeheven zouden zijn. Helaas is het nog niet zo dat we op 4 september volledig uit ons dak kunnen gaan omdat we dan nog steeds worden beperkt door regelgeving. Om deze reden hebben we dan als feestcommissie moeten besluiten om het Blacklight toernooi van 4 september te verplaatsen tot een later te bepalen datum. We zullen daarvoor opnieuw een uitnodiging met inschrijvingsformulier uitsturen. Uiteraard vinden we dit erg jammer, maar we houden de moed erin dat we snel samen feestelijk zullen volleyballen.

Groeten namens de feestcommissie en tot snel! 

Carin, Eva, Michiel, Peter, Peter en Rob