Coronaprotocol Aspasia

Dit protocol geldt voor alle leden (senioren en jeugd), ouders.

Een uitgebreide versie van de regels voor indoor volleybal is te vinden op:

https://www.nevobo.nl/cms/download/6893/Protocol%20indoor%20volleybal.pdf

Voor bezoekende teams, klik hier of scroll naar beneden.

Dit protocol wordt zeer regelmatig herzien. Het is aan onze eigen, trainers, coaches, em ouders van (jeugd) leden zich op de hoogte te houden van de richtlijnen en regels. We willen benadrukken dat het van het grootste belang is dat de afspraken en regels in dit protocol worden nageleefd. Gezondheid en veiligheid blijven voorop staan!

Basisregels voor iedereen

Blijf thuis als je minimaal één van de volgende vragen met JA moet beantwoorden.

 • Als je een test hebt laten doen en wacht op de uitslag, blijf je ook thuis.
 • Krijg je tijdens de training last van hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis en laat je testen.
 • Bij het constateren of vermoeden van klachten, mogen trainers/coaches je naar huis sturen. 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was je handen thuis grondig voordat je naar de sporthal komt.
 • Desinfecteer je handen na binnenkomst in de sporthal. Hiervoor is desinfecteermiddel aanwezig. 
 • Volg de looproute in de kantine en sportzaal en de aanwijzingen van de beheerder/trainers.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sporthal.
 • Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand!

Indien er bij iemand binnen de vereniging corona wordt vastgesteld, verzoeken wij je dringend dit bij ons aan te geven. Dit kan je doen door een mailtje te sturen naar info@gvv-aspasia.nl.

Specifiek voor spe(e)l(st)ers

 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je training de sporthal in.
 • Kom in je trainingskleren en neem een – gevulde – bidon mee. 
 • Volg in de Landvliethal en de Ridderhof de door pijlen aangegeven route. Ook na afloop van de training.
 • Tijdens het trainen niet schreeuwen, zingen of yellen.
 • Alleen leden die komen trainen en trainers mogen in de zaal aanwezig zijn. Dit houdt in dat er tijdens de trainingen geen publiek welkom is. Dit geldt ook voor de jeugd onder de 18 jaar. Jeugdleden worden afgezet volgens het kiss en ride principe
 • Schud geen handen en vermijd onnodig contact (zoals high-fives)
 • Gebruik van kleedkamers en douches is niet mogelijk. Ga thuis alvast naar het toilet (doie zijn uiteraard wel toegankelijk), kleed je thuis om en ga thuis douchen.

Specifiek voor trainers 

 • Iedere trainer voert voor aanvang van de training een gezondheidscheck uit (zie kader).
 • Houd een presentielijst bij om eventueel bron- en contactonderzoek mogelijk te maken via de website (link is je onlangs toegezonden). 
 • Maak waar mogelijk en van toepassing de gebruikte materialen schoon.
 • Zorg dat je spelers zich houden aan de regels.
 • Tijdens de training en de wedstrijd hoeven spelers in het veld geen rekening te houden met 1,5 meter afstand. Buiten het veld is de 1,5 meter regel wél van toepassing voor 18 jaar en ouder.

Specifiek voor ouders/verzorgers 

 • Kinderen kunnen naar de sporthal gebracht en weer opgehaald worden volgens de Kiss & Ride methode, waarbij ouders hun kinderen afzetten en ophalen. Kom niet te vroeg, hooguit 5 minuten voor de start en einde van de training. De tribunes zijn alleen toegankelijk voor spelers/speelsters en trainers. In de Ridderhof mogen ouders de training volgen in de kantine, mits daar de richtlijnen voor horeca gelegenheden in acht (kunnen) worden genomen. 
 • Na afloop van de trainingen kunnen ouders hun kind weer ophalen volgens hetzelfde principe.

Specifiek voor bezoekende teams

Bij Aspasia gelden tijdens de wedstrijdavonden de algemene richtlijnen met betrekking tot Corona door de NeVoBo:

https://www.nevobo.nl/cms/download/6893/Protocol%20indoor%20volleybal.pdf

Dit protocol wordt zeer regelmatig herzien. Het is aan iedere ons bezoekende vereniging, en onze eigen leden, trainers, coaches, ouders van (jeugd) leden en anderen geïnteresseerden zich op de hoogte te houden van de richtlijnen en regels. Daarnaast heeft de NeVoBo per direct regels gesteld voor het gebruik van mondkapjes op de wedstrijdavonden.

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/10/02/wat-betekent-het-mondkapjes-advies-voor-volleybal

Dus in algemene zin geldt:

 • Blijf thuis bij klachten
 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder
 • Vermijd drukte
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek aan de sporthal
 • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels
 • Vermijd hard stemgebruik
 • Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan

Daarnaast vraagt Aspasia eenieder zich te conformeren aan de specifieke aanvullende richtlijnen voor het bezoek aan de Ridderhof tijdens de thuiswedstrijden van Aspasia.

 • Vul indien mogelijk het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) thuis al in.
 • Diegenen die niet op het wedstrijdformulier staan (DWF) dienen zich bij binnenkomst in de Ridderhof te registreren en de handen te ontsmetten.
 • Kom niet te vroeg naar de sporthal. 15 minuten voor je wedstrijd is voldoende. 
 • De tribunes zijn niet toegankelijk. Alleen teams (spelers/speelsters, coaches en officials mogen de hal.
 • Begeleiders van bezoekende verenigingen (met name van jeugd teams, veelal diegenen die rijden) dienen de wedstrijd af te wachten in de kantine van de Ridderhof met in acht neming van de regels die gelden voor horeca gelegenheden. Begeleiders van Aspasia dienen de spelers/speelsters af te zetten volgens het kiss en ride principe.
 • Kom omgekleed naar de sporthal en douche thuis. De kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk voor gebruik.
 • Luister naar de medewerkers van de sporthal en volg hun aanwijzingen op.
 • In principe is het mogelijk na de wedstrijd in de kantine van de Ridderhof een hapje en drankje te nuttigen daar de regels voor Horeca gelegenheden in acht worden genomen. Om 22.00 sluit de kantine.