Coronaprotocol Aspasia

Dit protocol geldt voor alle leden (senioren en jeugd), ouders en al het publiek. Bij het opstellen van dit protocol is rekening gehouden met de regels van de overheid, de gemeente Alphen aan den Rijn, de NeVoBo en het NOC*NSF.

Voor bezoekende teams, klik hier of scroll naar beneden.

Voor meer informatie over “Coronavirus en sport” vanuit de NeVoBo klik hier en vanuit NOC*NSF klik hier.

We willen benadrukken dat het van het grootste belang is dat de afspraken en regels in dit protocol worden nageleefd. Gezondheid en veiligheid blijven voorop staan!

Basisregels voor iedereen

Blijf thuis als je minimaal één van de volgende vragen met JA moet beantwoorden.

 • Als je een test hebt laten doen en wacht op de uitslag, blijf je ook thuis.
 • Krijg je tijdens de training of wedstrijd last van hoesten, benauwdheid of koorts, ga dan direct naar huis en laat je testen.
 • Bij het constateren of vermoeden van klachten, mogen trainers/coaches je naar huis sturen. 
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was je handen thuis grondig voordat je naar de sporthal komt.
 • Desinfecteer je handen na binnenkomst in de sporthal. Hiervoor is desinfecteermiddel aanwezig. 
 • Volg de looproute in de kantine en sportzaal en de aanwijzingen van de beheerder/trainers.
 • Vermijd drukte.
 • Was vaak handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sporthal.
 • Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand!

Indien er bij iemand binnen de vereniging corona wordt vastgesteld, verzoeken wij je dringend dit bij ons aan te geven. Dit kan je doen door een mailtje te sturen naar info@gvv-aspasia.nl.

Specifiek voor spe(e)l(st)ers

 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je training de sporthal in.
 • Kom in je trainingskleren en neem een – gevulde – bidon mee. 
 • Volg in de Landvliethal en de Ridderhof de door pijlen aangegeven route. Ook na afloop van de training.
 • Houd in de kleedkamers 1,5 meter afstand. Dit geldt niet voor jeugd onder de 18 jaar.
 • Tijdens het trainen en de wedstrijden niet schreeuwen, zingen of luid aanmoedigen
 • Alleen leden die komen trainen, trainers en vrijwilligers mogen in de zaal aanwezig zijn. Dit houdt in dat er tijdens de trainingen en wedstrijden geen publiek welkom is. Dit geldt ook voor de jeugd onder de 18 jaar.
 • Schud geen handen en vermijd onnodig contact (zoals high-fives)
 • Ondanks dat kleedkamers en douches weer opengesteld zijn, is het bestuur van mening “wat we kunnen voorkomen, willen we voorkomen!”. Ga thuis alvast naar het toilet, kleed je thuis om en ga thuis douchen.

Specifiek voor trainers 

 • Iedere trainer voert voor aanvang van de training een gezondheidscheck uit (zie kader).
 • Houd een presentielijst bij om eventueel bron- en contactonderzoek mogelijk te maken en bewaar de informatie minimaal 4 weken. Zorg voor toezicht op naleving van de regels tijdens de training. 
 • Maak waar mogelijk en van toepassing de gebruikte materialen schoon.
 • Zorg dat je spelers zich houden aan de regels zoals op de posters in de zaal aangegeven.
 • Vraag aan het begin van de training of iedereen gezond is.
 • Tijdens de training en de wedstrijd hoeven spelers  in het veld geen rekening te houden met 1,5 meter afstand. Buiten het veld is de 1,5 meter regel wél van toepassing voor 18 jaar en ouder.
 • Kleedkamers en douches mogen voorlopig niet gebruikt worden.
 • Stel je vragen via info@gvv-aspasia.nl

Specifiek voor ouders/verzorgers 

 • Kinderen kunnen naar de sporthal gebracht en weer opgehaald worden volgens de Kiss & Ride methode, waarbij ouders hun kinderen afzetten en ophalen. Kom niet te vroeg, hooguit 5 minuten voor de start en einde van de training. Ouders mogen in de Landvliethal niet bij de lessen blijven kijken. 
 • Na afloop van de trainingen kunnen ouders hun kind weer ophalen.

Specifiek voor bezoekende teams

Bij Aspasia gelden tijdens de wedstrijdavonden de algemene richtlijnen met betrekking tot Corona zoals afgegeven door het RIVM:

 • Blijf thuis bij klachten
 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder
 • Vermijd drukte
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek aan de sporthal
 • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels
 • Vermijd hard stemgebruik
 • Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan

Daarnaast vraagt Aspasia bezoekende teams rekening te houden met de volgende punten:

 • Vul indien mogelijk het Digitaal Wedstrijdformulier (DWF) thuis al in.
 • Publiek bij de wedstrijden is in principe toegestaan. Op de tribunes zijn de zitplaatsen gemerkt. Dit dient men strikt in acht te nemen. Dit geldt uiteraard ook voor de kantine van de Ridderhof.
 • Diegenen die niet op het wedstrijdformulier staan (DWF) dienen zich bij binnenkomst in de Ridderhof te registreren en de handen te ontsmetten.
 • Kom niet te vroeg naar de sporthal. Een half uur voor je wedstrijd is voldoende.
 • Kom omgekleed naar de sporthal en douche thuis. De kleedkamers en douches zijn niet toegankelijk voor gebruik.
 • Luister naar de medewerkers van de sporthal en volg hun aanwijzingen op.

In principe is het mogelijk na de wedstrijd in de kantine van de Ridderhof een hapje en drankje te nuttigen mits daar de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Zo niet, dan wordt je vriendelijk doch dringend verzocht huiswaarts te keren.