Nieuwe maatregelen

Beste leden, jeugdleden en ouders van jeugdleden,

Zoals jullie wellicht bekend, heeft de regering aanvullende maatregelen bekend gemaakt ter bestrijding van de verspreiding van het Corona virus. NOC/NSF (de NeVoBo en de KNGU volgen NOC/NSF) heeft daartoe de volgende richtlijnen bekend gemaakt:

Per 6 november heeft het demissionair kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sport. Bij sporten op binnensportlocaties is er voor publiek en sporters vanaf 18 jaar een CoronaToegangsBewijs vereist. Voor de buitensport geldt dat alleen voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras.

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnen locaties wel een CTB tonen.

Deze maatregelen gaan in per 6 november, maar de overheid heeft er begrip voor dat de praktische invoering tijd kost.

Het volledige protocol “veilig sporten” is te vinden op: protocol-verantwoord-sporten-v10102021.pdf (nocnsf.nl).

Na overleg in het bestuur zijn we tot het volgende maatregelen gekomen:

De trainers/coaches van sporters van 18 jaar en ouder zullen hun groep scannen op de aanwezigheid van een CTB. Dat hoeft uiteraard maar 1 keer te gebeuren. Diegenen die niet in het bezit zijn van een CTB zullen dus geen training meer kunnen volgen dan wel wedstrijden kunnen spelen. Leden die niet gevaccineerd zijn of Corona hebben gehad en zich per keer laten testen om toch te kunnen sporten zullen wel iedere keer hun CTB moeten tonen. De TC en JC zullen de trainers hierover verder informeren.

De niet sporters die op maandagavond de Landvliethal willen betreden dienen in het bezit te zijn van een CTB. Anders dient er buiten gewacht te worden. Aan de trainers zal gevraagd worden hierop toe te zien, aangezien er in de Landvliethal geen verder toezicht is.

De niet sporters die op woensdagavond en vrijdagavond de Ridderhof willen betreden dienen in het bezit te zijn van een CTB. Anders dient er buiten gewacht te worden. Personeel van de Ridderhof zal hierop toezien.

Voor uitwedstrijden van de volleybal dienen uiteraard alle spelers ook in het bezit te zijn van een CTB.

Bij het betreden van sportaccommodaties is het verplicht de CTB te controleren. Daarom het verzoek om de gymleden bij de deur af te zetten en als ouders de Cirkel niet binnen te gaan.

We vinden het heel vervelend dat we als bestuur weer maatregelen moeten treffen die het sporten er niet leuker op maken. We hopen dat niemand van onze leden geraakt worden door deze maatregel, maar als bestuur kunnen we niets anders dan volgen wat de regering ons voorschrijft. De positieve kant is dat we nog steeds kunnen volleyballen en gymmen en niet in een volledige lockdown zitten zoals vorig seizoen.

Heb je hierover vragen, dan kun je uiteraard bij een van de bestuursleden terecht.

Het bestuur