UITNODIGING A LGEMENE LEDENVERGADERING GVV-ASPASIA

Beste leden en vrijwilligers van GVV-Aspasia,

Hierbij nodigt het bestuur haar leden en/of ouders/verzorgers van haar leden uit voor de ALV over het seizoen 2021/2022. De ALV zal gehouden worden op dinsdag 12 april 2022 in Het Inloophuis van de Ridderhof, aanvang 20.30 uur.

Wil je deze ALV bijwonen dan dien je een mail te sturen naar secretaris@gvv-aspasia.nl en kenbaar maken dat je komt. Aanmelden kan t/m 7 april a.s. Kom je NIET naar deze ALV dan hoef je niets te doen.                                                                                                                                                                                         

Voor de leden, die niet kunnen komen, maar wel de stukken willen inzien, dan zijn deze ook opvraagbaar per mail bij secretaris@gvv-aspasia.nl.

Met hartelijke groet,

BESTUUR GVV-ASPASIA