Van de voorzitter

Beste allemaal,

Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik kan niet wennen aan een half seizoen geen volleybal. Ik mis de sociale contacten, de snackies van Norbert, het spelletje zelf. Het Coronavirus grijpt diep in op het sociale leven van ons allen. Het lijkt erop dat het ergste leed geleden is, maar zeker kunnen we daar nog niet van zijn.

Laten we eerst met het goede nieuws beginnen:

De Regio heeft besloten de competitie niet verder af te maken, en de stand tot dat moment tot eind- stand te verklaren. Gunstig voor de één, ongunstig voor de ander. Wat betekent dit voor Aspasia?

Dames 1 is tot kampioen verklaard en zal volgend jaar dus in de eerste klas spelen. Helaas was er geen kampioenswedstrijd, dus de bloemen zullen we overhandigen zodra de dames weer gezamenlijk in de hal zijn. In ieder geval van harte gefeliciteerd

Er zijn geen degradanten. Ook Dames 3 heeft het met de hakken over de sloot gered, en zal dus volgend jaar weer in de 3e klas uitkomen. Alle andere teams stonden al op een veilige plek en komen dus volgend jaar weer uit in dezelfde klasse.

De website is compleet vernieuwd. Hiervoor moeten we met name Max Steenbergen voor het ontwerp en content en Jasper Denkers voor de techniek bedanken. Als je de nieuwe website nog niet bekeken hebt zou ik zeker even doen.

Er mag weer gevolleybald worden op voorzichtige schaal, alleen buiten. Voor de jeugd tot en met 12 jaar gelden geen restricties. De jeugd van 13-18 alleen als er een afstand van 1,5 meter in acht wordt genomen. Boven de 18 zijn alle activiteiten nog strikt verboden. De TC/JC inventariseert op dit moment of er in mei nog iets georganiseerd kan worden, uiteraard bij voldoende belangstelling en met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM. Bekijk ook de berichtgeving op de site van de Nevobo, door hier te klikken.

Het project onder auspiciën van de Rabobank en NOC/NSF heeft zijn kick off beleeft met een groep van 13 betrokken Aspasianen. Uiteraard ligt dit nu ook volledig stil. Het plan is om hier in september mee verder te gaan.

Dan het minder goede nieuws:

Jolande van Wetten heeft aangegeven te stoppen met de ledenadministratie. Uiteraard wil ik Jolande bedanken voor de vele jaren die zij zich ingezet heeft voor onze vereniging. We zullen ook daar op een gepast moment aandacht aan schenken. Inmiddels heeft Patrick Verdegaal zich aangemeld als opvolger voor deze functie.

Aad van der Sluijs heeft besloten zijn volleybalschoenen aan de wilgen te hangen, en de vereniging te verlaten. Inmiddels heeft Peter Onnekink zich bereid verklaart deze functie over te nemen. Uiteraard wil ik ook Aad bedanken voor zijn inzet dit afgelopen jaar.

Dan is met name de TC/JC begonnen met de voorbereidingen voor het volgende seizoen. We hopen natuurlijk allemaal dat we in augustus weer kunnen beginnen met trainen, maar op dit moment is dat allerminst zeker. Ik hoop jullie allemaal in september weer tegen te komen in de sporthal, in goede gezondheid, want niets is belangrijker dan dat.

Namens de Volleybal Commissie,

Henk Struiwigh

N.B Graag alle mapjes met spelerskaarten bij Jolande van Wetten inleveren.