‘Van Krimp naar Groei’ online

Omdat Coronamaatregelen de komende tijd in meer of mindere mate van kracht blijven, gaan we de uitgesteld sessie(s) voor het programma ‘van krimp naar groei’ online organiseren. Op 2 december a.s. gaan we van 19:30 tot 21:30 via videoconferencen de eerste, van de in totaal drie sessies, houden.

Ter opfrissing: het programma ‘Van krimp naar Groei’ is binnen Aspasia in het leven geroepen om de huidige krimp in het ledental, over een periode van enkele jaren, om te buigen naar groei. Hier hebben we binnen de vereniging een werkgroep opgericht bestaande uit vier Aspasianen en twee professionele begeleiders vanuit de Rabobank die hiervoor het benodigde plan gaan opstellen.

Voor dit plan hebben we input nodig val leden en betrokkenen vanuit de vereniging. Om deze te vergaren organiseren we een drietal avondsessies waarin we in eerste sessie de huidige situatie van de vereniging willen inventariseren, in de tweede sessie de gewenste situatie van de vereniging willen vaststellen en in de derde sessie de routemap vastleggen om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen.

Per sessie hebben we zo’n twintig tot dertig deelnemers nodig die hun input gedurende twee uur op het betreffende thema willen geven. Voor de eerste sessie van 2 december hebben zich al enkele leden zich gemeld voor deelname, maar we kunnen nog zeker een aantal extra deelnemers gebruiken.
Mocht je interesse hebben? Meld je dan voor 25 november aan via peteronnekink@gmail.com of sarahverhoog@gmail.com. Na aanmelding ontvang je verdere informatie over de agenda, instructies en videoconference-link.

Data voor de tweede en derde sessie volgen binnenkort maar zullen in het nieuwe jaar worden ingepland.