Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Volleybalvereniging Aspasia wil een veilige en prettige omgeving voor iedere lid. Hier ligt een belangrijke taak voor het bestuur, maar ook voor alle andere bij de vereniging betrokken personen zoals trainers, coaches, (andere) vrijwilligers, ouders en leden. 

Ter ondersteuning om dit te realiseren ben ik, Bernadette Heijkoop, aangesteld, per ingang van het nieuwe seizoen, als vertrouwenscontactpersoon (VCP) van Aspasia zijn. Ik zal in de eerste weken langs gaan bij de teams om dit te vertellen aan alle kinderen. Wanneer er problemen binnen het team, trainers, vereniging, etc., kunnen de kinderen naar mij toe komen om dit met mij te bespreken en zal ik hen helpen waar nodig.

Naast dat ik er voor de kinderen ben, kunnen de ouders/verzorgers ook hun zorgen bij mij uiten en zullen wij kijken naar een passende oplossing. Natuurlijk is het de bedoeling dat de kinderen en de ouders/verzorgers als eerste naar de trainer gaan, maar wanneer het niet lukt om het probleem aan te pakken of wanneer het erg gevoelig ligt kunnen jullie met mij contact opnemen. 

Ik werk in opdracht van de vereniging en zal vertrouwelijk met alle informatie omgaan. Samen zullen wij kijken welke stappen er gezet kunnen worden om de situatie op te lossen. 

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u mij altijd aanspreken of mailen via onderstaand mailadres.

Met vriendelijke groeten,

Bernadette Heijkoop
vertrouwenspersoon@gvv-aspasia.nl