Vervolg “Van krimp naar Groei”

Nadat we begin december de eerste sessie voor de werkgroep ‘Van Krimp naar Groei’ hebben doorlopen, hebben nodigen wij jullie Aspasianen graag uit voor de opvolgende twee sessies. Deze zijn gepland op:

– Woensdag 27 januari van 19:30 tot 21:30
– Woensdag 17 februari van 19:30 tot 21:30

Gezien het verlengen van de huidige lockdown, zullen beide sessies online worden gehouden.

In de eerste sessie hebben we gekeken naar waar Aspasia voor staat; Een kleinschalige en gezellige sportvereniging die jong en oud samenbrengt. Samen hebben we ontdekt dat er veel dingen goed gaan, maar dat er ook nog voldoende punten zijn waarin we als vereniging willen groeien. Hoe gaat dit eruit zien?

In sessie 2 gaan we samen deze stip op de horizon zetten en bepalen hoe onze vereniging er idealiter over 5 jaar uit moet komen te zien. Dit doen we aan de hand de resultaten de vorige sessie samengevat in de volgende 5 thema’s:
* Interne communicatie
* Binding van leden / teams door verenigingsactiviteiten
* Sporttechnisch beleid
* Werving van nieuwe leden-  in bijzonder jeugd
* Vrijwilligers binnen de vereniging

In sessie 3 gaan we de ‘roadmap’ en bijbehorende acties in kaart brengen die nodig zijn om over 5 jaar de vereniging te worden die wij voor ogen hebben.

Aan de eerste sessie deden 16 Aspasianen mee; we hopen dat we dit aantal naar zo’n 25 kunnen brengen. Dus mocht je het door de lockdown opgelegde bankhangen zat zijn en wil je nog een waardevolle en dankbare bijdrage leveren aan de toekomst van onze club, dan zien we je graag op  27 januari en 17 februari as.

Aanmelden kan via een emailtje naar  peteronnekink@gmail.com  Enige vereiste voor deelname is een computer, internetverbinding en een webcam.  De voor de sessies benodigde info en instructies worden uiterlijk een week van te voren aan alle deelnemers toegestuurd.

Met vriendelijke groet,

namens Werkgroep ‘Van Krimp naar Groei’
Anouk, Sarah en Peter