Contributie

De contributiebedragen van Aspasia zijn:

 • Inschrijvingskosten – € 5,–
 • Jeugdleden  t/m 12 jaar – € 113,–
 • Jeugdleden van 13 t/m 17 jaar – € 133,–
 • Seniorleden 18 jaar en ouder- € 184,–
 • Extra training t/m 17 jaar – € 52,–
 • Extra training vanaf 19 jaar – € 79,–

NeVoBo-kosten competitie:

 • € 59,– (Jeugd)
 • € 79,– (Senioren)
 • € 28,– (recreanten)

Overige zaken van belang omtrent de contributie zijn:

 • De eerste twee trainingen zijn voor nieuwe leden gratis.
 • Aanmelding en afmelding dienen door middel van de hiervoor bestemde schriftelijk te gebeuren bij de Ledenadministratie van de Volleybal.
 • De contributie moet, bij vooruitbetaling, per seizoen worden voldaan na ontvangst van een acceptgirokaart.
 • Afmelding dient te geschieden voor 1 augustus van het nieuwe seizoen. Volgens de statuten en reglementen zijn leden die zich na deze datum afmelden als lid de volledige contributie verschuldigd.

Kijk voor de contributie van de gymnastiek op deze pagina: http://www.gvv-aspasia.nl/gymnastiek/contributie

Ontwerp: Impressio | (Technische) realisatie: DevelopTheWeb | Privacyverklaring