Nieuws vanuit de Denktank

Beste jeugdleden, ouders en/of verzorgers en seniorenleden,

Zoals jullie wellicht bekend, is er binnen de vereniging al een tijdje een groep actief die nadenkt over de toekomst van de vereniging. Waarom? Als we niets doen en het ledenverlies zich doorzet zoals het de afgelopen vijf jaar zich heeft voorgedaan, dan bestaat de volleybaltak van Aspasia over 5 jaar niet meer. Dat willen in ieder geval een aantal betrokken leden van de vereniging niet zien gebeuren, en naar wij hopen, de leden allemaal niet. Op dit moment hebben we 142 leden in totaal, terwijl we vijf jaar geleden meer dan 200 leden hadden. Als schrale troost mag gelden dat het een verschijnsel is wat bij veel verenigingen optreedt en dus ook een maatschappelijke achtergrond heeft en niet alleen maar te maken heeft met onze vereniging en de manier waarop de vereniging opereert.

Om het tij te willen keren en weer de weg naar boven te willen inslaan (tegen alle maatschappelijke tendensen in), zullen we het dus anders moeten aanpakken dan de afgelopen periode. Tenslotte heeft de vereniging ook een maatschappelijke functie in de ontwikkeling van, met name, jeugd door ze sportief te ontwikkelen. Daarom is deze groep van betrokken leden ontstaan (waarbij we zeker niet willen beweren dat dit de enige zijn binnen de vereniging). Integendeel! De groep bestaat op dit moment uit de volgende personen:

 • Joan Remmerswaal
 • Paul van Wetten
 • Patrick de Jong
 • Michiel Selier
 • Eva van de Grift
 • Anne-Marie Geenjaar
 • Annet Volwater
 • Henk Struiwigh

Wat is er tot nu toe gedaan:

 1. Er wordt een workshop gevolgd, georganiseerd door de Nevobo, genaamd “Besturen met een visie”. Deze wordt in maart afgerond.
 2. Er is een interne enquête gehouden onder de leden om uit te vinden waar de pijnpunten liggen. De resultaten van deze enquête zijn te vinden in de bijlage. Op basis hiervan willen we jullie een aantal aanvullende vragen voorleggen om uiteindelijk te bepalen hoe nu verder. Dit is de link naar de enquête.
 3. Er is in een presentatie vastgelegd wat voor soort vereniging we willen zijn en waar we over 3-5 jaar willen staan (zie bijlage).
 4. Er is een wat andere organisatiestructuur ontwikkeld voor bestuur en commissies. Hierover kunnen we nog niet verder uitweiden omdat dit nog besproken moet worden in de verschillende commissies. Hierbij zoeken we met name verbetering en versterking van het technisch hart van de vereniging en verbetering van onze communicatie, identiteit en bekendheid, ook door het veel meer gebruiken van sociale media.
 5. We kijken naar mogelijkheden van het laten groeien van onze leden en het vrijwilligersbestand. Hoe we vrijwilligers beter kunnen waarderen, in het zonnetje zetten. Als we een betere vereniging willen creëren met een goede stabiele toekomst, zullen we daar allemaal een steentje aan moeten bijdragen. 

Kortom, genoeg initiatieven. Vanzelf gaat het niet. Daar zijn we echt allemaal voor nodig. De volgende stap is dus het invullen van de vervolgvragen op de eerder gehouden enquête. We hopen dat velen, senioren en jeugdleden, maar ook ouders van jeugdleden, hun input willen geven waar we weer verder op kunnen bouwen. 

Als laatste; Henk Struiwigh heeft zich bereid verklaard de komende 3 jaar te fungeren als voorzitter van de V(olleybal) C(ommissie) deze kar te trekken. Uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door de ledenraad. Hij hoopt dat er meerdere zullen volgen om onze vereniging een mooie toekomst te bezorgen.

Alvast bedankt voor jullie tijd voor het invullen van de enquête. Voor vragen en/of opmerkingen, kunnen jullie mailen naar secretariaat@gvv-aspasia.nl

Sportieve groeten,

De Denktank

Ontwerp: Impressio | (Technische) realisatie: DevelopTheWeb | Privacyverklaring